Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Příběhy odvahy a dobrodružství

Soutěž Příběhy odvahy a dobrodružství (dříve O spár Zlatého draka) je každoroční soutěží o nejlepší RPG dobrodružství. To může být jak zpracováno obecně,aby ho bylo možné použít v různých RPG systémech, tak může být připraveno pro konkrétní systém.

Soutěžní dobrodružství musí být ucelené a mělo by obsahovat zejména:

  1. informace o prostředí, kde se děj odehrává
  2. zápletku
  3. návod a poznámky pro PJ (DM, Vypravěče,...)
  4. mapy (jsou-li pro dobrodružství potřeba), včetně popisu a vysvětlivek

Dobrodružství musí být hratelné, tj. podle uvedených podkladů ho musí být schopen řídit libovolný PJ (DM, Vypravěč,...).

Dobrodružství musí být psáno česky nebo slovensky, psacím strojem nebo počítačem. Mapy musejí být přehledné a čitelné. Příspěvky nesplňující tyto podmínky mohou být ze soutěže vyřazeny.

Každý účastník musí zaslat své dobrodružství buď v tištěné podobě nebo ve formátu PDF. Aby mohlo být v případě vašeho umístění zveřejněno, přidejte veškeré materiály též v dále zpracovatelné podobě (text ve formátu ASCII, RTF, HTML či XML, obrázky ve formátu BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, TIFF či DNG).

Každý účastník může zaslat neomezený počet příspěvků libovolného námětu a délky. Příspěvky musejí být dosud nezveřejněné.

Uzávěrka ročníku 2011 je mimořádně posunuta na 31. ledna 2012.

Organizátoři si vyhrazují právo na jedno zveřejnění vybraných soutěžních příspěvků.


Příspěvky označené "Soutěžní dobrodružství" zasílejte na adresu:

Dech draka
Martin Kučera
Gorkého 7
Ostrava
701 00

Příspěvky v elektronické formě zašlete na adresu drdech@altar.cz prostřednictvim služby Uschovna.cz nebo podobné (pokud celková velikost všech materiálů nepřesáhne 1 MB, můžete je zaslat e-mailem přímo).

Vyhlášení výsledků soutěže probíhá zpravidla na GameConu. Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží ceny z produkce nakladatelství ALTAR a jejich dobrodružství budou uveřejněna v Dechu draka.


Chcete-li si o soutěži popovídat, je pro vás připravena diskuse na RPG Fóru.

Můžete se též podívat na výsledky předchozích ročníků soutěže:

Design by ALTAR.