Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

O železnou rukavici lorda Trollslayera

Tuto literární soutěž vyhlašuje SFK Atair ve spolupráci s nakladatelstvím Straky na vrbě. Od roku 2010 ponese soutěž název Žoldnéři fantazie.

V prvé řadě bychom rádi doporučili všem autorům - i těm, kteří nám již v minulých letech do soutěže přispěli - aby si text vyhlášení pozorně pročetli, poněvadž v podmínkách soutěže dochází průběžně ke změnám. Když si pravidla soutěže prostudujete a zařídíte se podle nich, ušetříte nám práci a sobě případné zklamání.

Do soutěže se přijímají povídky o délce nejvýše 30 normostran. Normostrana má 30 řádek a cca 60 znaků na řádek a je tištěna výhradně na papírech formátu A4 fontem velikosti nejméně 12. Povídky, které nebudou vytištěny v normostranách, nemusejí být do soutěže přijaty.

Maximální znakový rozsah přijímaných povídek je včetně mezer 46.000 znaků. To odpovídá zhruba oněm třiceti papírovým normostranám popsaným výše. Povídky delší budou ze soutěže naprosto bez výjimky vyřazeny.

Nesmí se jednat o práce již publikované ani k publikování chystané nebo obeslané v jiných soutěžích; to platí až do vyhlášení výsledků příslušného ročníku. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Práce musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky. Trollslayer se postupně profiloval jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte do jiných soutěží.

Své příspěvky zasílejte ve třech exemplářích, psaných buď na stroji nebo vytištěných počítačovou tiskárnou v dobře čitelné formě. K tištěným příspěvkům zároveň přidávejte i disketu nebo CD s elektronickou formou daného textu. Disketu či CD opatřete nálepkou s názvem povídky a zkopírujte na ni soubor nejméně dvakrát. Používáte-li Word, uložte daný soubor ve formátu *.rtf. Tím, že nám povídku zašlete elektronicky, nám ušetříte práci při přípravě Drakobijců a zároveň i zvýšíte svou šanci na publikování - pokud se povídka neumístí dostatečně vysoko, pořád ještě má šanci vyjít například v Dechu draka a povídky, které jsou elektronicky k dispozici, jsou brány přednostně...

K zásilce připojte v zalepené obálce samostatný papír se svým jménem, příjmením, kompletní adresou, datem narození a dalším spojením (telefon, e-mail), a zejména seznamem svých příspěvků. Autor musí organizátorům poskytnout své pravé jméno a adresu, ti budou na oplátku respektovat, pokud se rozhodne zveřejnit své dílo pod pseudonymem.

Soutěžní příspěvky nevracíme. Jednak jsou archivovány pro další studium a druhak byste je možná stejně nechtěli, po přečtení několika porotci vypadají, jako by je ožvýkal jak. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na jedno otištění povídky.

Uzávěrka soutěže je pravidelně 30. dubna. Příspěvky posílejte na adresu: Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00 a na obálku napište heslo "Trollslayer". O místě slavnostního vyhlášení výsledků ty z Vás, kteří se umístí, včas zpravíme.

Mnoho inspirace Vám všem přejí...

Michael Bronec

Jiřina Vorlová

Design by ALTAR.