Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Pokyny pro začínající spisovatele


Základní informace

Jestliže chceš s ALTARem spolupracovat jako autor pravidel, dobrodružství nebo románů ze světa sci-fi a fantasy, uděláš nejlépe, když nám své dílo napřed nabídneš prostřednictvím tohoto formuláře (jako věc zvol "Nabídka spolupráce – autoři textů a hobby her"). Do zprávy napiš, oč se jedná (zda o hru, o jakou hru, o román nebo o povídku) a jaký je rozsah díla či ukázky, kterou nám chceš poslat, a vyčkej reakce zodpovědného člověka. Ten ti sdělí, na jakou adresu máš svůj text poslat a v jaké formě. Prosíme tě, neposílej žádné e-mailové přílohy a diskety bez předchozí domluvy! Formy, v jaké nám své dílo můžeš zaslat, jsou popsány níže. Obvykle je nutná tištěná forma, pouze u krátkých prací do řádově deseti stránek A4, lze akceptovat e-mailovou přílohu.

Ke každému textu či nabídce napiš pár slov do průvodního dopisu – oč se jedná, něco o sobě, jaké jsou tvé dosavadní zkušenosti s publikováním a podobně. Tento průvodní dopis prosíme přilož k poštovní zásilce nebo jej napiš do průvodního mailu, kterým posíláš přílohu, i když si myslíš, že jsi nám potřebné informace již dříve sdělil. Při množství korespondence, které dostáváme, není v lidských silách si vše pamatovat.

Nemusíš mít hotovo celé dílo, stačí, když pošleš na ukázku něco, co jsi už napsal. Nezáleží na tom, co to bude. Potřebujeme jenom vědět, zda máš základní vyjadřovací schopnosti. Úryvek povídky, pár odstavců pravidel nebo něco podobného nám většinou stačí k tomu, abychom poznali, s kým máme tu čest. Ovšem současně by to měla být i ucelená část, která by nebyla příliš vytržená z kontextu, abychom dokázali posoudit i logiku pravidel, či originalitu příběhu a styl vyprávění v případě beletrie.

Při tom není nejdůležitější pravopis, i když na něj také klademe důraz, ale hlavně způsob vyjadřování, jasnost formulací, srozumitelnost a uhlazenost textu. Samozřejmě, že se snažíme našim autorům pomáhat a všechny texty redakčně upravujeme, ale přesto je nutná určitá úroveň, aby redakce nebyla zdlouhavější, než kdybychom si to celé napsali sami.

Nakladatelství ALTAR se zaměřuje na RPG a hobby hry, romány už nevydává, výjimkou mohou být knihy ze světa her ALTARem vydávaných. Povidky vhodného rozsahu a žánru lze eventuelně otisknout v Dechu draka. Zaslané ukázky posuzujeme jako redaktoři – náplní práce redaktorů je pouze vybírat díla vhodná k publikování, nikoli odpovidat autorům, proč jejich dila vhodná k publikování nejsou. Pracují a komunikují pouze s těmi autory, jejichž dílo k vydání určené je – na víc prostě nemají čas a nejsou za to placeni. Děkujeme tedy za pochopení, že po nás nebudeš chtít posudek s rozborem chyb, které kvalitu tvého díla snižují. To je činnost časově náročná, kterou opravdu nezvládáme. Věř, že bychom kvalitní dílo neodmítli jen proto, že se nehodí do našeho edičního plánu, ale doporučili bychom je třeba nějakému spřátelenému nakladatelství.


Technické podmínky

Elektronická forma – texty v elektronické formě, ať už na disketě nebo jako přílohu e-mailu nám pošli, teprve až si je vyžádáme. Přijatelný je pro nás formát pro MS-DOS či Windows, ve vcelku libovolném obvyklém programu (WordPerfect, T602, Word) a vcelku libovolném kódování pro danou platformu obvyklém. Na začátek nebo konec souboru vždy napiš své jméno a kontakt na sebe, nejlépe e-mail. Text v souboru musí být prost všeho formátování (kromě tučného písma a kurzívy), zejména nesmí obsahovat tabulky, rámečky, poznámky pod čarou, změny velikosti a typu fontů, obrázky a podobné zvěrstvo (které je nešvarem zejména uživatelů Wordu). Posíláš-li soubor jako přílohu e-mailu, pokud možno ho zkomprimuj, zejména má-li více než 50 kB. Pro nás nejjednodušší je formát ZIP, používáš-li ARJ, musí mít komprimovaný dokument pouze krátké osmiznakové, tzv. dosovské jméno s tříznakovou koncovkou. Nikdy, ať již pracuješ s jakoukoliv platformou, nepoužívej v názvech souborů diakritiku a mezery.

Tištěná forma – texty vytištěné na papíře v technickém provedení přijatelném pro obeslání do literární soutěže (například Ceny Karla Čapka nebo O železnou rukavici lorda Trollslayera), to jest přibližně jedna, nejvýše dvě normostrany na stránku A4, jedna normostrana je 30 řádek na stránce, 60 úhozů na řádek. V praxi to znamená font velikosti 12, řádkování aspoň 1.5. Na rozdíl od anonymní soutěže do textu svého příspěvku na začátek nebo na konec napiš své jméno a kontakt na sebe, nejlépe e-mail. Jednotlivé stránky pokud možno očísluj, zejména nejsou-li svázány nějakou trvanlivou vazbou. Důraz klademe na čitelnost textu po technické stránce, samozřejmostí tedy je nevypotřebovaný toner či dostatečně barvící páska.

Design by ALTAR.