[soubor neexistuje]

Root

Kořen O úroveň výš První Předchozí Další Poslední

Na této stránce naleznete dodatky k pravidlům Dračího doupěte, Battletechu, Talismanu a dalších her. Máte-li nějaký komentář k objektům zde uvedeným, použijte k tomu tento formulář. Stejný formulář můžete použít, chcete-li nám nějakou další nestvůru, kouzlo, dovednost, dotaz a podobně poslat.

Skupina dodatků Root obsahuje následující položky:

Složka Aréna
Složka Battletech
Složka Bitva na polích Pelennoru
Složka Dračí Doupě
Složka Talisman

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]