[soubor neexistuje]

Dotazy blbé a blbější
Pravděpodobnost objevení dolu

Kořen: Root O úroveň výš: Dotazy blbé a blbější První: Dotazy blbé, ročník 1994 Předchozí: Ochočení tříhlavého psa Další: Prdění čuníků Poslední: Zkušenost za zabitého hráče?

Jaká je pravděpodobnost objevení (cíleného i náhodného) dolu (na rudy, drahokamy apod.)?

Důl se většinou vyznačuje tím, že má nějaký vchod, nějakou větrací šachtu, vchod má možná dveře s petlicí a podobně. Nápadnost dolu je pak rovna součtu nápadností jeho částí.

Co se týče hledání ložisek nerostů, je situace trochu složitější.

Pro postavu, která má za sebou specializovanou školu kopáčů či hledačů rudy, závisí pravděpodobnost na terénu a na typu absolvované školy. Trpaslík, který hledá rudu od svého narození, ji najde téměř všude, kde se nachází; naproti tomu elf, který trpasličí školu navštěvoval, bude mít pravděpodobnost mnohem menší, neboť k hledání nemá vrozené dispozice.

Ostatní postavy, které kopáčství a hledačství nestudovaly, mají základní pravděpodobnost 0%, nicméně na každé sudé úrovni se tato pravděpodobnost zvyšuje o dalších 0%.

Nerostná ložiska je nutné hledat cíleně, nikoliv náhodně.

Michal "Hobit" Řeháček


K uvedenému dotazu bych rád doplnil následující.

Pokud při objevování dolu dojde k fatálnímu neúspěchu (tj. padne číslo končící 0 větší, než je výše uvedená pravdepodobnost úspěchu), nastane místo objevení dolu takzvané "objevení nahoru". Postava začne na daném místě stavět nahůr stejným způsobem jako důl (výdřeva, štoly, hlavní a vedlejší chodby atd.), ale obráceným směrem. Práce postupují celkem slušným tempem (například se takto málokdy narazí na podzemní vodu) a co se týče těžené hmoty - vzduchu zdá se, že zásoby se hned tak nevyčerpají. První problémy nastávají až s organizací přepravy vytěženého materiálu na nejbližší vhodný trh, s tím si ale nakonec přece jen většina dobrodruhů úspěšně poradí. Mnohem horší však je, že přes nízkou zaváděcí cenu a množstevní slevy nejde nový artikl příliš na odbyt. Postava většinou na takovémto podniku zbankrotuje a je pak nucena výše zmínený nahůr prodat za symbolickou cenu jednoho měďáku Královské Chodecké Společnosti, která jej pak využívá spíše jako rozhlednu.

S pozdravem Kutání zdar

Jan "Gilhad" Obdržálek

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]