[soubor neexistuje]

Dotazy blbé a blbější
Dovednosti blbé a blbější

Kořen: Root O úroveň výš: Dotazy blbé a blbější První: Dotazy blbé, ročník 1994 Předchozí: Dotazy blbé, ročník 2000 Další: Je možné ochočit člověka? Poslední: Zkušenost za zabitého hráče?

Z pravidel to vypadá, že na zlepšování se v určité dovednosti stačí přestoupit na vyšší úroveň. Z toho vyplývá, že je možné se naučit plavat i na poušti.

Pokud by se to někomu podařilo, vyplývalo by z toho jedině to, že o inteligenci hráče té postavy i PJ by se dalo s úspěchem pochybovat - ledaže by to odůvodnili třeba oázou s jezírkem (ale kde by se tam zase vzal učitel). My předpokládáme (i když z pravidel to bohužel nevypadá), že hraní DrD vyžaduje jedince, kteří nejsou mentálně retardovaní.

Nebylo by místo lepší, aby PJ zaznamenával kdykoliv postava použije určitou vlastnost a podle toho jí udělovat dovednostní body (profibody)?

Dobrá - pokud nás poučíš, jak ses napsáním této věty zlepšil ve své dovednosti psaní čárek v souvětí.

Ale jestli takový způsob vymyslíš, klidně ho můžete ve své družině zavést.

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]