[soubor neexistuje]

Dotazy blbé a blbější
Více povolání najednou

Kořen: Root O úroveň výš: Dotazy blbé a blbější První: Dotazy blbé, ročník 1994 Předchozí: Střelná bavlna Další: Vyšší než 36. úroveň Poslední: Zkušenost za zabitého hráče?

Může se postava zdokonalovat v jednom i více povolání najednou?

Jistě.

Pravidla pro zdokonalení se v každém povolání najdeš ve všech třech dílech DrD. Protože však postava může mít jen jedno z nich, nemlže se zlepšovat ve více povoláních najednou.

Jiřina Vorlová

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]