[soubor neexistuje]

Dotazy blbé a blbější ~ Dotazy blbé, ročník 1998
Jak rozumět procentům

Kořen: Root O úroveň výš: Dotazy blbé, ročník 1998 První Předchozí Další: Jsou válečníci nejslabší? Poslední: Zabíjení zvěře chodcem?

Jak mám rozumět %, když jsme se o nich ještě neučili?

Konstantin Šindelář, Písek:Pomoc je snadná. Pána jeskyně však musí dělat nějaká dostatečně inteligentní učitelka ze ZŠ.


Radovak Vlk, Bílovice nad Svitavou:Situace je velice jednoduchá, i když se to na první pohled vůbec nezdá. % je v podstatě 0/0, respektive 0:0. Takže například pravděpodobnost 40% se vypočítá takto: 40×0/0 = 0/0. Jak se učí na vyšším stupni, pokud dělíme nulou, výsledek se nenachází v oboru reálných čísel, což znamená, že výsledek je nereálný. To v podstatě znamená, že když je pravděpodobnost 40%, tak se to určitě nepovede. Jak vidíme, je úplně jedno, zda je pravděpodobnost 1% či 100%, nic se nikdy nemůže podařit.

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]