[soubor neexistuje]

Dotazy blbé a blbější ~ Dotazy blbé, ročník 1998
Jsou válečníci nejslabší?

Kořen: Root O úroveň výš: Dotazy blbé, ročník 1998 První: Jak rozumět procentům Předchozí: Jak rozumět procentům Další: Ochočení hraničářova psa Poslední: Zabíjení zvěře chodcem?

Je pravda, že válečníci jsou nejslabší, když ne, tak mi napište, v čem jsou lepší.

Petr Chlapek, Dobřenice: Jsem hobit zloděj, mám modrou hlavu a něco přes polovinu těla v obvazech a dlahách. Jistě se ptáš proč. Položil jsem tvou otázku jednomu válečníkovi a on mi fundovaně odpověděl.


Konstantin Šindelář, Písek: Válečníci (zvláště krollové) jsou silní, chytří, sliční, rádi čtou a debatují o otázkách, týkajících se astronomie, filozofie či ekonomie. Mají tedy jasnou fyzickou a morální převahu nad těmi hňupy kouzelníky, o ostatních povoláních ani nemluvě.

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]