[soubor neexistuje]

Dotazy blbé a blbější ~ Dotazy blbé, ročník 1998
Zabíjení zvěře chodcem?

Kořen: Root O úroveň výš: Dotazy blbé, ročník 1998 První: Jak rozumět procentům Předchozí: Válečník, mág a jejich hráči Další Poslední

Jestliže má chodec čas, když ostatní přestupujou, může chodit po lese a zabíjet zvěř, za které získává zkušenost a peníze?

Tomáš Novák, Sázava: Probíhalo by to asi takhle:

Skupinka dobrodruhů se družně bavila. Jen kroll Břéťa byl nabručený. V jednom rigolu sebou dostavník škubnul a Břéťa prorazil hlavou střechu. Teď na něj pršelo a navíc si s ním nikdo nechtěl vyměnit místo.

Konečně dorazili do stanice. "Přestupovat!"

Všichni se vyhrnuli z dostavníku ven. Konečně se mohli trochu pro táhnout. A tak zatímco se hobit alchymista snažil přetáhnout svoji bednu do dalšího dostavníku, Břéťa něco vysvětloval kočímu a kouzelník a druid se cpali v hostinci, rozhodl se Andriachomulos jít do blízkého lesíka ulovit nějakou tu zvěř, ze které, sice ještě přesně nevěděl jak, získá peníze a zkušenost.

Jak se tak procházel lesem, střílel si tu do králíka, tu do veverky, tu do medvěda, tu do vlka - do toho se naštěstí netrefil, ale zato skolil krásného bílého jelena. Co ho dožralo, byl fakt, že paroží měl jen pozlacené. A tak zatímco s úlovkem na zádech (ten medvěd byl opravdu strašně těžkej) kličkoval před královskými náhončími, hobit konečně přeložil svou bednu, Břéťa názorně kočímu vysvětlil, že taková boule na hlavě není nic příjem ného, a kouzelník s druidem stihli propít většinu peněz ze společné pokladny.

Konečně Andriachomulos unikl náhončím a schvácený se vrátil k do stavníku. I jal se nakládat svůj úlovek.

"Co to děláte, člověče? Tohle je dostavník, ne pohřebák. Vodneste si ty mršiny jinam, jo?"

"To nejsou žádné mršiny, to je můj úlovek!"

"To je hrozně zajímavé, ale já vám povídám, že z toho teče krev a zasviníte mi dostavník. A vůbec, vždyť se to tam ani nevejde!"

To byla pravda. A zatímco chodec Andriachomulos smutně koukal na plný dostavník, z lesa se vyřítila skupinka královských vojáků...

No tak tedy nevím. Jistě by to šlo...


Petr Chlapek, Dobřenice: Penězonosný je jen oslíček "otřes se". Na získání peněz byla zapotřebí nějaká kouzelná formule a ne rána mečem.

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]