[soubor neexistuje]

Dračí Doupě ~ Otázky a odpovědi ~ Kouzelník ~ Konkrétní kouzla ~ Rychlost
Rychlost v rozšířeném souboji

Kořen: Root O úroveň výš: Rychlost První: Rychlost a trojitý sek Předchozí: Rychlost a trojitý sek Další Poslední

Můj dotaz se týká kouzla rychlost, použitého v rozšířeném soubojovém systému.

V odpovědích na dotazy hráčů ohledně tohoto kouzla píšete, že "rychlost de facto znamená zdvojnásobení počtu akcí", což je však v rozporu s pravidly pro rozšířený soubojový systém, kde se uvádí pouze bonus na iniciativu +6.

Příklad: Podle pravidel šermíř na 15. - 20. úrovni má mít 5 útoků za 2 kola, to znamená iniciativu 9 + 1k6 (berme že padne 6, má tedy 15). V rozšířeném soubojovém systému může útočit (pokud se nehodlá ani jednou bránit zbraní) šestkrát. A s kouzlem rychlost to snad má být dvakrát tolik (to znamená iniciativu 30 a 12 útoků)?!?

Ale s bonusem +6 k iniciativě bude mít šermíř ve stejném případě iniciativu 21 a může zaútočit "jen" osmkrát.

Rád bych věděl, jak to doopravdy je.

Bonusy k iniciativě v rozšířeném soubojovém systému se počítají nejlépe podle počtu útoků za kolo, který by postava měla v základním soubojovém systému. U bonusu za rychlost totiž v pravidlech chybí poznámka, že se tento bonus násobí počtem útoků na kolo, který má za normálních podmínek postava v základním souboji. Proto jsem psala, že každý útok nad 1 za kolo dává bonus +6 k iniciativě.

V dotazu se však vyskytuje řada špatných úvah, proto si jich všimneme podrobně.

Nelze brát v úvahu, že padne 6, to je výjimečný případ. Statisticky průměrná hodnota hodu 1k6 je 3,5, tj. bonus na iniciativu +12,5. To by odpovídalo 5 akcím neboli 2,5 útokům za kolo, což je zcela v souladu se základním systémem (5 útoků za 2 kola, na 1 kolo tedy připadá 2,5 útoku). Nelze totiž kalkulovat s tím, že postava bude jen útočit a nebránit se zbraní. To je výjimečná situace. Předpoklad obvyklého využití akcí je obrana a útok půl napůl.

Výraz "zdvojnásobuje počet akcí" neznamená, že se zdvojnásobuje celý okamžitý hod na iniciativu. Můžeš zdvojnásobit tak maximálně bonusy bez hodu 1k6. Výsledek hodu kostkou totiž vyjadřuje míru štěstí, jakou postava zrovna měla, a na to rozhodně rychlost nemá vliv.

Celý problém se tedy má následovně:

Šermíř má 5 útoků za 2 kola, tj. průměrně 2,5 útoku na kolo.

V rozšířeném souboji to znamená bonus +9 k iniciativě, při průměrném hodu kostkou 3,5 to bude 12,5, tj. 5 akcí za kolo (k těm pěti jsme přišli jako k průměru mezi 4 pro iniciativu 12 a 6 pro iniciativu 13), což při obvyklé situaci (polovina útoků, polovina obran) znamená 2,5 útoku za kolo. Jednoduchý i rozšířený soubojový systém docházejí k témuž výsledku.

Stejný šermíř bude pod vlivem rychlosti. Zdvojnásobí se mu počet útoků za kolo, tedy bude mít 10 útoků za 2 kola, neboli 5 útoků za kolo. Spočítáme bonus k iniciativě. Každý útok nad 1 přidává +6, čili celkový bonus bude 4 × 6 = +24. K témuž číslu lze dojít i úvahou, že rychlost přidává k bonusu 6 na každý útok za kolo, tedy 6 × 2,5 = 15, a tento výsledek přičteme k vlastnímu šermířově bonusu +9 + 15 = +24. Průměrná iniciativa je 24 + 3,5 = 27,5. To odpovídá 10 akcím (povšimni si, že je to přesně dvojnásobek než bez rychlosti) za kolo, což je v obvyklém případě 5 útoků za kolo. Vida, i v tomto případě se rozšířený a základní systém vzorně shodují.

Ještě jedna malá poznámka - tyto úvahy lze logicky uplatnit pouze v případě, že postava se během kola věnuje činnosti, na niž má uvedené bonusy. Šermíř bude mít bonus, pokud se bude věnovat boji, prohlásí-li, že bude pít lektvar, nemůže samozřejmě své válečnické výhody využít.

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]