[soubor neexistuje]

Dračí Doupě ~ Alchymistické výrobky ~ Lektvary
Lektvar záhrobního vidění
(Ludvík Diviš)

Kořen: Root O úroveň výš: Lektvary První: Lektvar medůzy Předchozí: Lektvar orlího péra Další: Lektvar zlatého bodce Poslední: Lektvar zlatého bodce
Magenergie: X × 50
Suroviny: X × 10
Základ: voda ponechaná za úplňku na hřbitově od západu slunce do svítání
Trvání: X + 1k6 hodin
Výroba: 1 noc od západu do východu slunce
X síla lektvaru - určuje alchymista při výrobě


Po vypití tohoto lektvaru si musí postava hodit proti pasti. Použitými vlastnostmi jsou inteligence a bonus za úroveň, nebezpečnost je rovna součtu X a čísla v následující tabulce, jež určuje jakousi magickou vyzrálost postavy:

PovoláníNebezpečnost se zvyšuje o
Theurg a mág4
Kouzelník a čaroděj5
Alchymista a pyrofor6
Hraničář a jeho obory7
Zloděj a jeho obory8
Válečník a jeho obory9

Pokud postava neuspěje v hodu proti pasti, neunese náhlou změnu vnímání a dostane záchvat děsu (neuspěla maximálně o tři) a v případě většího rozdílu se může zbláznit i natrvalo. Automatický neúspěch nastane rovněž v případě, že se postavy snaží požít lektvar záhrobního vidění častěji než jednou za lunární měsíc.

Po úspěšném vypití lektvaru záhrobního vidění reálný svět kolem postavy zešedne a zprůhlední, ale postava začne vidět řadu věcí, které jsou ostatním smrtelníkům zčásti nebo zcela skryté. To ovšem nemusí být vůbec příjemné, neboť některé věci je lepší nevidět.

Postava především naprosto jasně (tak jasně jako zářící slunce) vidí nehmotné nemrtvé, kteří jsou běžně sotva zaznamenatelní. Jen o málo méně jasně jsou vidět všichni nevidění a všechny další bytosti, které mají pouze nehmotné tělo - například neklidná záře. Je zde ovšem jedno nebezpečí: nevidění s životaschopností alespoň 20 postavu již svou září oslepují, a tak má postih -1 ke všem aktivitám.

Lektvar umožňuje i vidění některých astrálních bytostí, konkrétně démonů prokletí a posedlosti, kteří uvízli v našem světě a ostatních démonů z prvních X astrálních sfér. Démoni jsou ovšem vidět jen nezřetelně a jen v nejbližším okolí postavy.

Postava může rovněž spatřit duše nedávno zemřelých, které ještě nestihly dorazit do své sféry. S takovými dušemi je možné po dobu působení lektvaru komunikovat a vidět jejich muka, což nemusí být žádná legrace. Již jeden zatvrzelý darebák po experimentech s tímto lektvarem strávil zbytek života jako blázen.

Lektvar je schopen připravit pouze theurg. Recept tohoto lektvaru ovšem rozhodně nebude znát z prvních deseti semestrů přednášek Astrální nauky, ale bude si jej muset speciálně nastudovat v rozsáhlé knihovně, která obsahuje mnoho svazků zabývajících se nekrotheurgií.

Lektvar vydrží jeden lunární měsíc plus Xk6 dní, pak se zkazí - což znamená automatický neúspěch v hodu proti pasti po požití. Nikdo není schopen poznat, zda je lektvar ještě v pořádku, dokonce ani theurg, jenž jej vyrobil.

[soubor neexistuje] [soubor neexistuje]