Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Errata k pravidlům DrD edice D

Při přípravě pravidel DrD edice D si zřejmě zařádil nějaký šotouš spřízněný s tiskařským šotkem a seslal kouzlo zmiz na několik drobných změn a doplnění. Na této stránce tedy najdeš jejich přehled.

Místo opravy je uvedeno ve tvaru strana/sloupec/odstavec/přesnější určení, upravené znění je zvýrazněno tučně. Veškerá tato errata již byla zahrnuta do soupisu změn v edici D jednotlivých dílů pravidel, na něž najdeš odkaz na této stránce.


Pravidla pro začátečníky

71/I/1/Útok na nehybného protivníka
...nemůže bránit zbraní. Může si však do OČ počítat štít, je-li na něj veden útok zepředu. Na nehybnou postavu se nevztahují...

124/III/odstavec za příkladem s trollem má začínat takto:
Některé nestvůry mohou během jednoho kola použít více útoků. Náš troll například může zaútočit dvakrát za kolo rukama, ale již ne dvakrát zbraní. Některé nestvůry mohou v boji útočit zároveň kousnutím i pařáty.

132/II/Moucha zlodějka
Zranitelnost: zvíře + M, O

141/III/Obyvatelé
Odolnost: závisí na rase


Pravidla pro pokročilé

50/I/Ochrom bleskem
...Jedná se ale o kouzlo iluzionistické, které způsobí terči jen zdánlivé zranění. Velikost tohoto zranění odpovídá blesku dané barvy, pravděpodobnost zásahu je ale 100 %. Nebezpečnost pasti na prohlédnutí této iluze závisí na typu blesku...

53/I/Zmiz
...zůstanou po něm případně trvalé magické předměty...

141/I/Lev horský
Zkušenost: 410

142/I/Medvěd kodiak
Útočné číslo: (+5 + 4/+1) = 9/+1 (drápy) +
                       (+5 + 6/+1) = 11/+1 (tlama)
Obranné číslo: (+1 + 4) = 5
Poklady: nic
Zkušenost: 610

145/Tabulka nemrtvých – Mumie
Bojovnost: 11


Pravidla pro expery – Postavy

134/Bazilišek
Zranitelnost: ...oheň G1/2, mráz G...

Design by ALTAR.