Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Změny v DrD Pravidlech pro expery – Svět verze 1.6 oproti verzi 1.5

Na začátku prázdnin 2002 se objevil na pultech ve verzi 1.6 i poslední díl ze čtveřice pravidel DrD: Pravidla pro experty – Svět. Završil se tak náročný projekt tvorby nové konzistentní verze, která by zúročila náměty a připomínky stovek hráčů, střádané řadu let.

Tento díl pravidel je relativně samostatný, proto se do něj změny v předchozích dílech příliš nepromítly. Přibylo však leccos nového – v části zabývající se ekonomikou pravidla pro chov jízdních zvířat a dobytka a pro využívání práce otroků, na zajímavosti získala i stavba hradů. V části věnované bitvám armád došlo k menším změnám souvisejícím s úpravami předchozích pravidel a k různým upřesněním některých bojových i nebojových herních mechanismů.

Nejvíce se rozrostla Příručka Pána jeskyně, do které byl doplněn rozsáhlý text týkající se tvorby vlastních světů. Pán jeskyně zde nalezne mnohé užitečné rady a zejména upozornění na možná úskalí, na něž může při své práci narazit. Zvláštní důraz je kladen na otázky, nad nimiž je nutné se zamyslet ještě před začátkem vlastní tvorby. Mnohdy se totiž na ně zapomíná a přichází se na ně až v průběhu hry, když vznikne nějaká nejasnost nebo jiný problém. Pak je ovšem již poměrně složité je řešit, protože mohou způsobit zpětnou nekompatibilitu s dosavadní hrou.

V této kapitole tedy najde PJ podrobnosti o obecných zásadách tvorby světa, jeho atmosféře a stylu hry, jakož i nástin různých možností a řešení základního konfliktu, fungovaní magie, astrálních sfér a jiných zákonitostí světa. Rozsáhlá oblast je věnována bohům a jejich vztahu k obyčejným smrtelníkům, další část se týká vzniku a podoby světa a jeho vývoje. Konečně zde PJ nalezne zcela konkrétní návod, jak nakreslit mapu, a popisy, co by nemělo chybět v takovém městě, jak velká asi může být vesnice, jak svět osidlovat jednotlivými rasami, a zamyšlení nad tím, co vlastně dělá rasu rasou.

Pokud si nyní kladete otázku, vyjdou-li někdy pravidel DrD verze 1.7 či vyšší, pak vězte, že ani my na ni neznáme odpověď. Snažíme se pravidla zlepšovat, jak nejlépe to dovedeme; teprve čas ukáže, nakolik jsme byli úspěšní a zda bude opět někdy další verze zapotřebí.

Převzato z Dechu draka 3/2002.

Design by ALTAR.