Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Změny v DrD Pravidlech pro pokročilé verze 1.6 oproti verzi 1.5

Zatímco verze 1.6 Pravidel pro začátečníky byla pro mnohé překvapením, na nová Pravidla pro pokročilé už někteří z vás netrpělivě čekali. Pojďme si opět říct, v čem se nová verze liší.

U válečníka pokračuje trend z Pravidel pro začátečníky – totiž postupné kvalitativní rozvíjení schopností, které měl válečník ve verzi 1.5 k dispozici až v Pravidlech pro experty. Týká se to sehranosti, odhadu zbraně a odhadu soupeře. Válečník (ale i některá další povolání) může v nové verzi posílit útok na úkor obrany nebo naopak. Uvedené schopnosti ovládají sice oba válečnické obory – bojovník i šermíř – každý však trochu jiným způsobem. U bojovníka se navíc zlepšilo zastrašení a dostal zcela novou schopnost umožňující mu soustředit veškerou svou sílu do jednoho okamžiku. Určitých změn doznala i proměna v berserkra – mnozí hráči jistě uvítají, že na vyšších úrovních už jejich válečník nebude hříčkou v rukách osudu, ale bude moci pravděpodobnost změny v berserkra i sám ovlivnit.

U hraničáře nastal slíbený posun u rozsahu kouzel. Zatímco dřív mohl většinu kouzel uplatnit jen na postavy, nyní je chodec i druid mohou sesílat i na nehumanoidní tvory. Bylo zrušeno kouzlo transfer.

Druid s rostoucí úrovní sesílá kouzla rychleji. V předchozí verzi bylo toto dostupné jen kouzelníkovi, a to ještě pouze prostřednictvím bonusu k iniciativě v rozšířeném soubojovém systému. Nyní se tento mechanismus promítl i do základního soubojového systému (podobným způsobem jako vícenásobné útoky za kolo).

U chodce je podrobněji vysvětleno, proč každý chodec používá svůj vlastní meč, a přidána zcela nová dovednost líčení loveckých pastí, navazující na kapitolu Lov.

Alchymista má nyní k dispozici přesný popis destilace. U theurga se zcela změnila tabulka elementálů – ti mohou nyní tváří v tvář bojovat nejen mezi sebou, ale i s postavami, navíc je možné vyvolat elementály s životaschopností již od 1. U démonů astrálních sfér žádné podstatné změny nenastaly, pouze démon klíče odpovídá novému pojetí lupičova klíče a u útočmého démona je objasněno zaklínání tohoto démona do střel.

Rozsáhlé změny, či spíše rozšíření nastaly u pryrofora. Mimo jiné dokáže odhadovat životnost svých výrobků, ale posílena byla zejména jeho výroba jedů a nově protijedů. Některé jedy a pasti z Pravidel pro experty byly přesunuty do Pokročilých, s jinými, které byly původně v nižším dílu pravidel, se pyrofor setká až v Expertech.

Ještě rozsáhlejší změny jsou u kouzelníka, lépe řečeno mága. Čaroděj totiž zůstal prakticky při starém, až na to, že popis veškerých kouzel byl přesunut do obecné části kouzelníka a kouzla byla rozdělena do jednotlivých oborů magie. Možnost naučit se některá mocná kouzla je nyní podmíněna znalostí určitého počtu kouzel ze stejného oboru. Navíc je tu nový mechanismus učení se silnější varianty kouzel s označením II – nejprve je totiž třeba se naučit základní variantu příslušného kouzla.

U mága bylo úplně přepsáno podrobování, a to v souladu s filozofií, které jste si mohli všimnout již v Pravidlech pro začátečníky – nikdo, žádná postava, žádné povolání nemůže využívat zvláštních schopností jiné nestvůry nebo jiného povolání. V podrobeném těle bude mág zase jen mágem, ovšem na podstatně nižší úrovni a s poněkud omezenými možnostmi, ale v žádném případě mu nebudou dostupné schopnosti hraničáře či alchymisty. Je rovněž ošetřeno ovládání podrobených těl, není totiž možné, aby se jedna mysl mohla plně věnovat více tělům. Mentální souboj naproti tomu žádnými podstatnými změnami neprošel, jen jednodušší verze z Pravidel pro pokročilé 1.5 byla nahrazena komplexnějším mechanismem z Pravidel pro experty.

Oběma oborům zloděje byly posíleny některé bojové dovednosti, u lupiče byl navíc přepracován systém boje beze zbraní, tak aby byl použitelný i v rozšířeném soubojovém systému a kompatibilní s rvačkou z kapitoly Boj pod širým nebem. Změnila se i konstrukce lupičova klíče. Svým fungováním trochu připomíná chodcův meč. Má na den vlastní magenergii a lupič ho již nedobíjí.

Z obecných herních mechanismů byla přidána zcela nová rozsáhlá pravidla pro různé vozy a kočáry se zvířaty v zápřahu, rovněž jezdeckých nestvůr mají dobrodruzi k dispozici podstatně více než dříve a dále přibyla zmínka o říčních lodích. Podrobněji je rozepsán jízdní souboj pro boj tváří v tvář a poněkud upravena rvačka. A konečně všemi hráči asi nejžádanější rozšíření – popis různých dovedností zabírá téměř sedm stránek. Máte se nač těšit a z čeho vybírat.

I příručka pro PJ podlehla všeobecnému sklonu k tloustnutí. Kromě toho, že obsahuje nové postupy pro PJ spojené s novými pravidly z PH, najde zde Pán jeskyně mnohá užitečná shrnutí týkající se sesílání kouzel a získávání únavy a zejména pak zcela nové pojednání o poznávání kouzelných předmětů a komunikaci s démony v nich.

Výčet změn by nebyl úplný, kdybychom opomenuli rozšíření návodu pro tvorbu dobrodružství pod širým nebem a přípravu tažení. I tyto úpravy vycházejí z koncepce započaté v PPZ 1.6, kladoucí větší důraz na hraní postav, a jsou zpestřeny návodnými příklady.

Věříme, že nová verze Pravidel pro pokročilé bude hráči přijata stejně příznivě jako Pravidla pro začátečníky. Současně bychom rádi poděkovali všem těm bezejmenným nadšencům, Autorům Zapomenutým, kteří nám psali své nápady, návrhy a postřehy a upozorňovali nás na případné nesrovnalosti a chyby v pravidlech. I oni se zasloužili o vznik nové, lepší verze.

Převzato z Dechu draka 6/2001.

Design by ALTAR.