Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Co čeká ve stínech

Žádný fantasy svět by asi nebyl úplný, kdyby se tam neobjevovalo „něco navíc“. Poté, co se konečně dohodnete s pár přáteli, přečtete těch několik knížek (které ještě voní novotou), dohodnete se na společném termínu a sejdete u jednoho stolu, společně se všichni ponoříte do úžasného světa plného magie, kouzelníků, hodných princezen a... všech možných tvorů a příšer.

Bestiář (čili jakýsi „sborník nestvůr“) bude – jak je již tradicí – součásti Přiručky pro Pána jeskyně. Úvodem bych však rád poznamenal jednu věc: existuje tolik světů, kolik je Pánů jeskyně. Každý tento svět je unikátní po všech stránkách, a proto se do každého světa hodí úplně jiné nestvůry. Bohužel, rozsah příručky pro Pána jeskyně nedovoluje (dobře) popsat dostatečně velké množství nestvůr, proto zde naleznete jakýsi „průřez“ všemi nestvůrami. Jelikož Bestiář bude hráče provázet už v začátcích hraní DrD+, jedná se vesměs o nestvůry určené pro první úrovně, stejně tak jako o průřež různých stylů hry (doufám, že kamenní chrliči živící se holuby neurazí některé pravověrné).

Díky zaměření na začátečníky bylo rozhodnuto, že všechny nestvůry v pravidlech budou v rozsahu jedna nestvůra = jedna strana v příručce (však jsou to také nestvůry, nikoli Nestvůry). U každé nestvůry naleznete pravidlový popis jejích vlastností, obrázek a pět nebo šest oddílů textu. Celkový popis vzhledu nestvůry, Výskyt (spíše ve smyslu potřebného prostředí, ale občas jsem si vypomohl názvy vegetačních pásů z našeho světa – myslím, že každý PJ je schopen si z toho odvodit oblasti výskytu ve svém světě), Chování (který má navodit běžné chování v takovém normálním dni), Reakce (jak budou nejspíše reagovat na střetnutí s postavami – tento odstavec je ale samozřejmě třeba brát s VELKOU rezervou, neboť na reakce má vliv velké množství okolností) a Boj (taktiky, strategie a metody boje zaměřené zejména na popis běžných metod používaných na likvidaci obvyklé kořisti). Je-li to potřeba, je doplněn ještě odstavec Zvláštnosti, kam spadají popisy zvláštních útoků, pokladů, magických schopností a jiných podobných nečekaností.

Při psaní Bestiáře jsem si vytyčil dva cíle, které si myslím, že by měl každý bestiář splňovat (a doufám, že se mi jich podařilo dosáhnout). Prvním je přehlednost – nestvůry by měly být rychle vyhledatelné, aby PJ mohl každou nestvůru flexibilně využívat ve hře, hned měl na očích přehledné parametry, které může okamžitě orientačně použít. Dalším, avšak možná důležitějším bodem je čtivost. Čtení pravidel by podle mého názoru nemělo připomínat čtení matematicko-fyzikálně-chemických tabulek nebo sylabu z nějaké přednášky. Snažím se o to, aby byla příručka použitelná jak jako pomocník při hře, tak jako příjemné čtení před spaním – v ideálním případě pokud jste osaměli na chatě daleko od lidí, v krbu hoří dříví, jehož praskání se mísí se vzdálenými zvuky nočního lesa a vůně nových stránek se mísí s pachem mrtvých bojovníků, kteří opět povstali, aby sloužili svému pánu...

Bestiář dodaný k příručce pro Pána jeskyně je samozřejmě pouze začátkem. Jednak se takřka určitě můžete těšit na Bestiář jako samostatnou knihu, kde dojde na silnější nestvůry (které budou dozajista velmi podrobně popsané) a kdo ví, třeba i na draky a opravdové upíry.

Na závěr si neodpustím odpověď na otázku, kterou už jsem slyšel z mnohých úst – proč takto „plýtvat“ místem na nestvůru, když by se jich tam mohlo vejít mnohem víc? A proč nedat rovnou do tohoto svazku nějaké opravdu silnější nestvůry, aspoň na ukázku? Myslím si, že se rozhodně nejedná o plýtvání. Nestvůry nemají být pouhou snůškou čísel se suchým popisem – nestvůry ve světě existují, dýchají tam, loví a jsou loveny – a to i když náhodou nenarazí na skupinku ozbrojených šílenců (čili vaši družinku). A podobně – krása nestvůry není ve velikosti čísel, které jsou u ní uvedeny. Kupu čísel si nezapamatujete. Ale něco, co víte nejen jak vypadá a jak rychle to zabije, ale i jak to žije, to ano. Pak se teprve skutečně může uchytit ve vaší fantazii a možná nejenom tam.

Lukáš „Almad“ Linhart (převzato z Dechu draka)

Design by ALTAR.