Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Hody a dovednosti

Hody

Zadýchaní dobrodruzi Hrun a Alanon doběhli k okraji široké průrvy a zabrzdili na poslední chvíli. Alanon se podíval dolů ze skály a z té obrovské výšky se mu zatočila hlava. Řvoucí skupina skřetů se k nim zatím rychle blížila.
„Musíme skočit!“ vykřikl Hrun a bez váhání se rozběhl a skočil přes propast. Dopadl těsně k okraji a zapotácel se. Když opět získal rovnováhu, otočil se na Alanona. Ten se také rozběhl a se zařváním skočil. Nebyl však tak hbitý jako Hrun a nedolétl dost daleko. Bolestivě narazil na okraj průrvy a jen tak tak se zachytil rukama okraje. Hrun rychle přiskočil a vytáhl ho nahoru.
Mezitím doběhlo několik skřetů k druhému okraji. Jeden z nich se k dobrodruhům pokusil přeskočit, ale měl slabé nohy a skončil v propasti. Zbylí skřeti mohli jen zuřivě nadávat, průrva pro ně byla moc široká. Hrun a Alanon opět přežili.

Tento příklad hezky ilustruje možnosti Dračího doupěte Plus. Výše popsanou situaci s Hrunem a Alanonem velmi jednoduše vyřešil jediný hod, který určil, jakou kdo dokázal skočit vzdálenost, a tuto vzdálenost pak stačilo srovnat s šířkou propasti. Použilo se přitom univerzální pravidlo nazvané hod na kvalitu, které lze použít v celé řadě dalších situací.

U DrD+ nemusíte mít strach, že se budete muset učit speciální hod či pravidlo pro každou činnost a k tomu si ještě pamatovat druh a počet kostek apod. DrD+ používá pro řešení jakéhokoli problému jeden ze tří univerzálních hodů a hází se vždy šestistěnnou kostkou. A ještě lepší je, že všechny tři hody využívají stejného principu, rozdíl mezi nimi je jen v tom, jak důležitá je pro ně přesnost výsledku.

Nejprve je tu nejpoužívanější a nejjednodušší hod na úspěch. Použití je jednoduché – hodíte dvěma šestistěnnými kostkami, přičtete vhodnou schopnost nebo dovednost, a pokud se výsledek stejný nebo vyšší než překonávaná obtížnost, činnost se zdařila.

Pak je tu rozšířený hod na úspěch, který velmi jednoduše rozlišuje kvalitu provedené činnosti. Rozšířený hod na úspěch se použije úplně stejně jako obyčejný hod na úspěch, jen překonává dvě a více různě velkých obtížností. Sleduje se to, kterou obtížnost výsledek ještě překonal a kterou už ne. Např. je základní obtížnost na vypáčení zámku a pak ještě jedna o něco vyšší na to, že bude vypáčený zámek nepoškozený. Nemusí se nic počítat, stačí jen srovnat hodnoty.

Posledním druhem hodu v DrD+ je hod na kvalitu, který přesně určuje, jak kvalitní byla provedená činnost. Hází se opět úplně stejně jako u hodu na úspěch, jen se nepřekonává žádná obtížnost, důležitá je jen velikost výsledku, která se pak nejčastěji podle univerzální tabulky převede na nějaký výsledek, např. na metry při určení délky skoku v příkladu s Hrunem a Alanonem.

Dovednosti a schopnosti

„A jsi vyřízený!“ rozchechtal se zabiják, když kolem čaroděje Tarka spadla mříž vyrobená z kovu pohlcujícího kouzla. „Bez své magie jsi jen bezmocný, ubohý…“ Víc už říct nestačil, protože Tark obratně tasil a hodil dýku, která zabijákovi proklála hrdlo. Zabiják se bez hlesu zhroutil k zemi.
„Jsem sice čaroděj, ale to neznamená, že jsem se nemohl učit bojovat, hlupče,“ řekl Tark. Pak vytáhl druhou dýku a snažil se vypáčit zámek.

I když jsou v DrD+ stále přítomna povolání, vývoj postavy není ani náhodou stereotypní nebo pevně předepsaný. Hráč si sice vybere určité povolání a tím získá určitá omezení, ale přesto má ve vývoji postavy velikou volnost.

I čaroděj se může učit bojovat, bojovník může trénovat plížení a zloděj má možnost získat znalosti o magii. Omezení povoláním sice způsobí, že se nikdo nevyzná v přírodě tak dobře jako hraničář a nikdo se nebude umět plížit tak tiše jako zloděj, ale přesto budou mít všichni možnost věnovat se alespoň okrajově jakémukoli oboru.

A jak je tato volnost v DrD+ řešena? V prvé řadě tu jsou pro všechny postavy tzv. obecné dovednosti. Umožní zlepšovat se ve všech možných oborech a nejsou závislé na povoláních. Patří sem celá řada dovedností, jako je Boj s dýkou, Etiketa podsvětí, Nošení zbroje, Šplh a lezení atd. Hráč si z nich může libovolně vybírat a zlepšovat se v nich podle svého přání.

Vedle obecných dovedností tu pak jsou schopnosti povolání, které jsou specifické pro každé povolání a příslušníci každého povolání se mohou učit jen ty svoje. Část schopností povolání je v podstatě zdokonalenou verzí obecných dovedností (jako třeba lepší boj se zbraní) a část dává i úplně nové možnosti (jako je schopnost čarovat nebo naslouchat bohům).

Zatímco obecné dovednosti jsou veskrze přirozené a nepřekračují hranice lidských možností, mohou jít schopnosti povolání mnohem, mnohem dále. Dávají nejen např. možnost bojovat lépe než dokáže jakýkoli člověk ve skutečném světě, ale umožní ještě víc. Mocný zloděj se může proměňovat ve stín, nejlepší bojovník dokáže holou pěstí prorazit kamennou zeď a hraničář na vysoké úrovni umí projít ohnivým peklem bez zranění.

Protože si každý hráč může sám vybírat, jaké obecné dovednosti a schopnosti povolání jeho postava získá, nebude jedna postava nikdy podobná druhé. Možností, jak si „namíchat“ postavu z dovedností a schopností, je opravdu hodně. V DrD+ mohou umět dva stejně zkušení bojovníci úplně jiné věci a tak se zajímavě doplňovat.

Prostě a jasně – žádná postava v DrD+ nebude nějaký prefabrikát, ale naopak opravdový, dýchající a originální jedinec.

18. 10. 2003, Rudolf „Jolly“ Matoušek

Design by ALTAR.