Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Kdy bude "Plusko"?

Je to pár dní, co jsme zjistili, že jsme opět neudělali vše, co jsme si slíbili, a nemáme ještě v ruce pravidla DrD+, za která bychom se mohli postavit a říci: „Altare, zde máš konečná pravidla, můžeš je vytisknout a hráči je budou mít na Vánoce doma.“ Nyní tedy nejsem zvěstovatelem žádných rozumů a kladů nových pravidel DrD+, ale poslem špatných zpráv. DrD+ na Vánoce nebude.

Upřímně jsem doufal, ze tuto větu již nebudu muset nikdy říci, zvláště proto, že vlna rozhořčení se určitě opět snese na Altar, který na tom vinu nenese a naopak všemožně vycházel autorům vstříc, nikoli na mě jakožto koordinátora prací, který svou funkci nezvládl tak dokonale, jak bylo potřeba. Mohu vám však již s jistotou slíbit, že kompletní pravidla budete moci získat na Pragoconu v únoru.

Už vidím všechny ty úšklebky, všechny ty hlasy, co říkají, že toto již jednou slyšely. Vzpomínám si na dotaz na gameconské přednášce, který následoval poté, co jsem slíbil, že DrD+ na Vánoce opravdu vyjde. Tehdy mě ten dotaz hodně pobavil. Zněl: „A na které Vánoce že to vyjde?“ Nyní se již my, autoři, tak dobře nebavíme. Všichni jsme si prošli tím hrozným zjištěním, ze tvorba čehokoli se NEMÁ nechávat až na poslední chvíli a že pro kompletní vytvoření pravidel jsou potřeba mnohem podstatnější věci, než je obrovské nadšení pro věc.

Těm, kteří očekávali, že dostanou pravidla pod stromeček a nebudou si je muset kupovat, mohu poradit jedinou věc. Nejspíše každý z nás dostává pod stromeček od nějakých, často vzdálených, příbuzných nikoli dárek, ale hotovost. Tudíž si místo těchto peněz představte svá budoucí pravidla, neutrácejte je hned v lednu, schovejte si je a do konce února již svá pravidla mít budete. Předpokládáme, že uveřejnění v rámci takové velké akce, jakou je Pragocon, nám umožní se s mnoha potenciálními hráči setkat a nově vzniklá pravidla jak se patří pokřtít a oslavit. Na ta kompletní pravidla se jednoznačně těšíme všichni stejně, ať to jsou autoři, vydavatelé, prodejci nebo jejich hráči.

Nakonec ještě doufám, že na tomto místě si tuto smutnou novinu přečte co nejvíce lidí, dalším lidem to řekne a na altaří emailovou adresu bude chodit co nejméně dotazů, proč pravidla nejsou v zásilkovce k dostání a kdy že to vyjdou. Tuto zprávu šiřte, prosím, co nejméně posměšně, určitě je tento článek poslední místo, kde vás žádám o pořádnou dávku shovívavosti.

19. 10. 2003, Martin „Amarth“ Landa

Design by ALTAR.