Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Rozhodnutí

"Pohlédněme na své Dílo," pravil První. Pohledy Patnáctky se upřely na stolec s pergameny. "Je to dobré dílo, odvážné a velké," pokračoval První. "Je však skutečně... zralé?"
Zavládlo tíživé ticho. Všichni tušili, kam míří.
"Dali jsme slib," osmělil se Třináctý. "A sliby se mají plnit."
"Lidé dovedou odpouštět," namítl Jedenáctý. "Budou spokojeni, dostanou-li do rukou dokonalé Dílo."
Třetí jen odmítavě zakroutil hlavou. "Znám lidi... ti nebudou spokojeni nikdy! Ať jim dáš Dílo sebelepší, budou na něm hledat jen chyby."
V Patnáctce to zašumělo nespokojenými hlasy, sálem se nesla ozvěna vzrušené rozpravy.
"Dost!" vykřikl První. Jeho čtrnáct společníků ustalo v řečnění a jako na povel na něj pohlédli. První se odmlčel a pokračoval: "Netvoříme pro jeden jediný okamžik. Tvoříme pro Budoucnost. Chcete snad pro ukojení netrpělivosti několika nedočkavců odhalit Dílo dřív, než dosáhne plné dokonalosti? Teď, když chybí jen málo, a mohlo by přetrvat celé generace?"
Odpovědí mu bylo jen mlčení.
"Dobrá tedy," řekl První. "Nechám rozhodnutí na každém z vás. Nechť vezme svou část Díla a položí ji na Oltář ten, kdo je s klidným svědomím připraven odevzdat je lidem."
Jedna po druhé postavy mlčky přistupovaly ke stolci s pergameny a tiše opouštěly shromáždění.
První se smutně usmál. U Oltáře se nezastavil žádný z jeho bratří.

Po mnoha měsících práce se zdá, že je Dračí doupě Plus na pokraji dokončení. Zdání však leckdy klame a i my musíme přiznat, že jsme se pod vlivem nedočkavých hráčů snažili vydání až příliš uspíšit. Testováním jsme zjistili, že je stále co zlepšovat a dolaďovat. Objevily se nové nápady a připomínky, z porovnávání se zahraničními hrami na hrdiny vyplynuly nové cesty, jak udělat systém ještě preciznější, originálnější a především zábavnější. Vše je nyní téměř sepsáno a hotovo, uvědomili jsme si však, že abychom mohli být na svoji práci opravdu pyšní, je třeba provést jakousi "generálku" – znovu otestovat každé pravidlo, zjistit, jak se jednotlivá povolání vzájemně doplňují a zda jsou všechna stejně silná, přepsat všechny příručky tak, aby byly co nejpřehlednější - zkrátka, čeká nás ještě hodně práce.

Termín vydání se tedy tímto posouvá nejméně o dalších šest měsíců, které proběhnou ve znamení úzké spolupráce s našimi betatestery a přepisování toho, s čím jsme s odstupem času a nových zkušeností nebyli zcela spokojeni. Věříme, že se tento odklad výrazně podepíše na kvalitě DrD+ a pomůže z něj vytvořit hru na hrdiny, která si svojí kvalitou nezadá se světovými bestsellery – už jenom proto, že jsme se za ten rok lecčemu přiučili a pochopili, jak těžké je vytvořit opravdu profesionální, do detailu propracovaný pravidlový systém, o který se snažíme. Jistě chápete, že jakmile byla tato ambice jednou vyslovena, nechceme nic uspěchat. Aby bylo čekání snazší, budeme vás i nadále pravidelně zásobovat ukázkami z pravidel a informovat o dalším vývoji tvorby DrD+.

16.12.2002 n.l., Oltář

AD 2002-12-16, Altar

Design by ALTAR.