Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Přehled "věcí" v dotazovacím formuláři

Na této stránce najdete přehledný seznam "věcí", které můžete zvolit v dotazovacím formuláři, s podrobným vysvětlením, které problémy pod dané téma spadají a které nikoli.

Akce a cony
Patří sem:
otázky týkající se akcí, soutěží a conů, na nichž má Altar nějaký organizační podíl, s výjimkou GameConu, který má samostatnou "věc". Rovněž jsme schopni odpovědět na otázky týkající se akcí literárního SF&F workshopu, jehož jsou někteří naši redaktoři členem. Pokud se Altar či SF&F workshop podílejí pouze na části programu dotyčného conu, ptej se pouze na tento konkrétní program, nikoli na obecné organizační záležitosti. Dále uvítáme upoutávky na zajímavé akce, které sami organizujete a které byste chtěli zařadit do naší sekce Cony a akce, v takovém případě vždy uveď název akce, datum a místo konání a kompletní text anotace, jak by měla na našich stránkách vypadat, včetně nějakého kontaktu nebo odkazu na podrobnější stránky.
Nepatří sem:
otázky týkající se GameConu, který má samostatný web, a akcí, soutěží a conů, které Altar ani SF&F workshop nepořádají. Na ně se ptej příslušných pořadatelů a organizátorů.
Asterion - nejasnosti v obsahu
Patří sem:
veškeré otázky směrované na kolektiv autorů Asterionu, tedy otázky týkající se textového obsahu jednotlivých modulů k Asterionu, problematika aplikace pravidel DrD a DrD+ na svět Asterionu, plány autorů (autorů, nikoli nakladatale!) do budoucna, případně nabídky spolupráce a zapojení se do asterionského týmu.
Nepatří sem:
otázky na konkrétní datum vydávání jednotlivých modulů a reedic (co je známo, je uvedeno v Připravovaných publikacích, na další podrobnosti nemá cenu se ptát), otázky na technickou stránku výroby (to patří pod Tituly z nabídky Altaru (ediční plán), otázky na cenu (u dostupných produktů lze najít v e-shopu), žádosti o zaslání chybějících stránek či komponent, reklamce vadných výtisků (patří pod Objednávání, nákup,...) a podobně.
DrD 1.6 - nejasnosti v pravidlech verze 1.6
Patří sem:
dotazy na nejasnosti v herních mechanismech Dračího doupěte verze 1.6. Vždy uveď díl (PPZ, PPP, PPE, eventuelně PPE-Svět), podle kterého hrajete (neuvedeš-li nic, budeme předpokládat, že máš k dispozici všechny čtyři díly), a edici pravidel (tj. písmeno A, B, ..., neuvedeš-li nic, budeme předpokládat, že máš k dispozici vždy tu nejnovější edici), z nichž vycházíš. Pokud se odkazuješ na nějaký text, čiň tak konkrétně (číslo stránky, název kapitoly). Nerozumíš-li nějaké pasáži, uveď podrobně postup či frázi, která je ti nejasná, nejlépe i s konkrétním číselným příkladem, jak postup chápeš ty. Na dotazy typu Nechápu nepřímou střelbu, prosím objasněte mi ji opravdu neumíme odpovědět, protože pravidla dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí píšeme co nejjasněji a nejsrozumitelněji a lépe je formulovat neumíme. Své dotazy ve vlastním zájmu piš jasně a konkrétně, používej termínů z pravidel, nikoli svých vlastních novotvarů.
Nepatří sem:
dotazy na DrD+ (mají vlastní speciální formulář), dotazy na starší verze pravidel DrD , kde koupit a jak objednat a co stojí (objednat lze přes náš e-shop, ceny dostupných produktů jsou tam rovněž uvedeny), reklamace vadných výtisků (věc Objednávání, nákup,...), kdy vyjde nová verze či reedice nějakého dílu (dovíš se v informacích o připravovaných publikacích, co není tam uvedeno, zpravidla nevíme), dotazy na aplikace pravidel pro konkrétní modul (zvol věc podle příslušného modulu - Asterion, Taria, Ostatní moduly k DrD), návrhy vlastních doplňků k pravidlům, nových předmětů, nestvůr a podobně (patří pod věc DrD - moje vlastní dodatky), žádosti o zaslání nových doplňkových pravidel, nových nestvůr, parametrů předmětů v pravidlech neuvedených, ... (nová pravidla podle požadavků opravdu nejsme s to vymýšlet, parametry musí dodat ten PJ, který danou věc vymyslel).
DrD - moje vlastni dodatky (ne otázky!)
Patří sem:
pouze návrhy tvých vlastních nových doplňků k pravidlům DrD (PPZ, PPP, PPE, PPE-Svět), nových nestvůr, předmětů, kouzel a podobně, případně žádosti o zhodnocení takových doplňků z hlediska systému a herní vyváženosti.
Nepatří sem:
žádné otázky ani žádosti o zaslání nových doplňků, pravidel a parametrů nových předmětů - ty musí dodat ten PJ, který si dané doplňky vymyslel, rovněž sem nepatří doplňky pro Asterion, Tarii a další moduly k DrD (pro ně vol věc podle příslušného modulu) ani doplňky k DrD+ (to má vlastní speciální formulář).
Legie – nejasnosti v pravidlech
Patří sem:
veškeré otázky směrované na autora Legie, tedy otázky týkající se nejasností v herních mechanismech, textového obsahu a herní náplně této hry, plánů autora (autora, nikoli nakladatale!) do budoucna, případně nabídky spolupráce a návrhy nových pravidel a scénářů.
Nepatří sem:
dotazy, zda si lze objednat a kolik stojí (co je možné si objednat, je v nabídce e-shopu včetně ceny), otázky na technickou stránku výroby (to patří pod Tituly z nabídky Altaru (ediční plán), žádosti o zaslání chybějících návodů či komponent, reklamce vadných výtisků (patří pod Objednávání, nákup,...) a podobně.
Nabídka spolupráce – autoři textů a hobby her
Patří sem:
nabídky spolupráce v oblasti povídkové tvorby, odborných článků a recenzí do Dechu draka , nabídky nových původních sci-fi nebo fantasy stolních, RPG a dalších hobby her, nabídky zcela nových modulů k DrD a DrD+, ale nikoli k Asterionu nebo Tarii. Vydávání beletrie se Altar nevěnuje, nicméně knihy žánru scifi a fantasy jsme schopni ve spolupráci s literárním SF&F workshopem posoudit a případně doporučit jiným nakladatelům. Rovněž překladové tvorbě se Altar nevěnuje, takže ani nabídky na tomto poli zpravidla nevyužijeme.
Nepatří sem:
nabídky ilustrací a obrázků (ty mají věc Nabídka spolupráce – ilustrátoři), nabídky pořítačových her (těm se Altar vůbec nevěnuje), nabídky textů, které nemají vůbec nic společného se sci-fi, fantasy a hrami těchto žánrů, a her, které do těchto žánrů nespadají. K nabídce nových modulů a textů do Asterionu a Tarie zvol věc podle příslušného modulu.
Nabídka spolupráce – ilustrátoři
Patří sem:
nabídky ilustrací a obrázků žánru fantasy.
Nepatří sem:
nabídky ilustrací a obrázků, které nejsou žánru fantasy ani sci-fi, komiksů, grafických prací pro počítačové hry (těm se Altar vůbec nevěnuje).
Objednávání, nákup a prodej publikací, e-shop
Patří sem:
reklamace vadných výtisků a zaslaných zásilek, dotazy na informace o zásilkové službě, které nejsou uvedeny v informacích v e-shopu, objednávky ve velkoobchodu, žádosti o dokoupení ztracených komponent či návodů (nejsou-li součástí nabídky v e-shopu nebo volně ke stažení v sekci příslušné hry), dotazy na podrobnosti (co hra obsahuje, zda je vhodmá pro určitou věkovou či zájmovou skupinu a podobně), které nejsou uvedeny u příslušného produktu v e-shopu, chod naší prodejny 6. smysl, řešení problémů s objednávkou přes webový e-shop nebo její platbou (prosíme, uveď vždy variabilní symbol své objednávky, ten je vždy hlavním identifikačním znakem, pokud jej neznáš, uveď co nejvíce co nejpodrobnějších informací - pokud možno přesné datum objednávky, příjmení a jméno objednatele, případně seznam objednávaných produktů). Pokud máš zájem o nějaký speciální produkt z oblasti her, který v našem e-shopu není vůbec uveden (nezaměňuj s "je vyprodán a není k dispozici"!), můžeš se zeptat, zda by bylo možné jej u nějakého externího distributora sehnat.
Nepatří sem:
obecné dotazy na zásilkovou službu o dodací lhůtě, způsobu platby a podobně (najdeš v informacích v e-shopu), zda jsme dostali platbu a zda byla objednávka odeslána (najdeš v e-shopu v informacích o stavu své objednávky), dotazy, zda si lze objednat a kolik stojí (co je možné si objednat, je v nabídce e-shopu včetně ceny, co tam není nebo je označeno jako vyprodané, si zkrátka není možné objednat), proč si není možné objednat, kdy vyjde a kdy bude možné objednat si to či ono (sleduj informace o připravovaných publikacích - aktuálnější zprávy, než jsou tam, obvykle nevíme), ani otázky na to, co chystá Altar do boudoucna a co budou obsahovat chystané publikace (pokud nenajdeš informaci v připravovaných publikacích, můžeš se zkusit zeptat pod věcí Tituly z nabídky Altaru (ediční plán), v případě dotazu na herní mechanismy a textový obsah pak autorů jednotlivých her a modulů, tedy pod věcí příslušné hry). Stejně tak sem nepatří dotazy na nejasnosti v herních mechanismech žádné z her vydávaných Altarem (každá hra či modul má svoji vlastní věc, pokud nemá, je to "Zde neuvedené") ani dotazy na nejasnosti v herních mechanismech her Altarem nevydávaných (na to se musíš ptát autora, nakladatele či dovozce oné hry - pracovníci Altaru o pravidlech těchto her nic nevědí). Pokud nefunguje webový e-shop z technického hlediska (prohlížeč vypisuje nějakou chybovou hlášku, je nefunkční nějaký odkaz), nahlas nám prosím přesný popis této chyby s použitím věci WWW stránky ALTARu.
Ostatní moduly k DrD – nejasnosti v obsahu
Patří sem:
veškeré otázky směrované na autory jiných modulů k DrD, než jsou Tarie a Asterion, tedy otázky týkající se textového obsahu modulů Dvanáct sošek Almiru, Danghanská kletba a Ardanský rituál, problematika aplikace pravidel DrD na tyto moduly, plány autorů (autorů, nikoli nakladatale!) do budoucna, případně nabídky spolupráce a zapojení se do práce na nových modulech.
Nepatří sem:
otázky na DrD+ ( DrD+ není žádný modul k DrD, ale zcela jiná samostatná hra, a kromě toho má vlastní speciální formulář), otázky na konkrétní datum vydávání jednotlivých modulů a reedic (co je známo, je uvedeno v Připravovaných publikacích, na další podrobnosti nemá cenu se ptát a reedice starších modulů zpravidla neplánujeme), otázky na cenu (co je možné si objednat, je v nabídce e-shopu včetně ceny), otázky na technickou stránku výroby (to patří pod Tituly z nabídky Altaru (ediční plán), žádosti o zaslání chybějících stránek či komponent, reklamce vadných výtisků (patří pod Objednávání, nákup,...) a podobně.
Proroctví – nejasnosti v pravidlech
Patří sem:
veškeré otázky směrované na autora Proroctví, tedy otázky týkající se nejasností v herních mechanismech, textového obsahu a herní náplně jednotlivých modulů k této hře, plánů autora (autora, nikoli nakladatale!) do budoucna, případně nabídky spolupráce a návrhy nových pravidel a kartiček.
Nepatří sem:
otázky na konkrétní datum vydávání jednotlivých modulů a reedic (co je známo, je uvedeno v Připravovaných publikacích, na další podrobnosti nemá cenu se ptát), dotazy, zda si lze objednat a kolik stojí (co je možné si objednat, je v nabídce e-shopu včetně ceny, co tam není nebo je označeno jako vyprodané, si zkrátka není možné objednat), otázky na technickou stránku výroby (to patří pod Tituly z nabídky Altaru (ediční plán), žádosti o zaslání chybějících návodů či komponent, reklamce vadných výtisků (patří pod Objednávání, nákup,...) a podobně.
Říše Snů – nejasnosti v pravidlech
Patří sem:
veškeré otázky směrované na autora Říše Snů, tedy otázky týkající se nejasností v herních mechanismech, textového obsahu a herní náplně této hry, plánů autora (autora, nikoli nakladatale!) do budoucna, případně nabídky spolupráce a návrhy nových pravidel a kartiček.
Nepatří sem:
dotazy, zda si lze objednat a kolik stojí (co je možné si objednat, je v nabídce e-shopu včetně ceny), otázky na technickou stránku výroby (to patří pod Tituly z nabídky Altaru (ediční plán), žádosti o zaslání chybějících návodů či komponent, reklamce vadných výtisků (patří pod Objednávání, nákup,...) a podobně.
Taria - nejasnosti v obsahu
Patří sem:
veškeré otázky směrované na kolektiv autorů Tarie, tedy otázky týkající se textového obsahu jednotlivých modulů k Tarii, problematika aplikace pravidel DrD a DrD+ na svět Tarie, plány autorů (autorů, nikoli nakladatale!) do budoucna, případně nabídky spolupráce a zapojení se do autorského týmu Tarie.
Nepatří sem:
otázky na konkrétní datum vydávání jednotlivých modulů a reedic (co je známo, je uvedeno v Připravovaných publikacích, na další podrobnosti nemá cenu se ptát), dotazy, zda si lze objednat a kolik stojí (co je možné si objednat, je v nabídce e-shopu včetně ceny, co tam není nebo je označeno jako vyprodané, si zkrátka není možné objednat), otázky na technickou stránku výroby (to patří pod Tituly z nabídky Altaru (ediční plán), žádosti o zaslání chybějících stránek či komponent, reklamce vadných výtisků (patří pod Objednávání, nákup,...) a podobně.
Tituly z nabídky ALTARu (ediční plán)
Patří sem:
otázky na technickou stránku výroby, ediční plán Altaru (i když více, než je v informacích o Připravovaných publikacích, stejně nevíme)
Nepatří sem:
otázky na přesné datum vydávání jednotlivých modulů a reedic (co je známo, je uvedeno v Připravovaných publikacích, na další podrobnosti nemá cenu se ptát), žádosti o zaslání chybějících stránek či komponent, reklamace vadných výtisků, dotazy, zda je něco na skladě, objednávky a problémy s nimi spojené (patří pod Objednávání, nákup,...), otázky týkající se nejasností v pravidlech a herních mechanismech (pro tyto otázky zvol věc podle příslušné hry nebo modulu).
WWW stránky ALTARu
Patří sem:
veškerá oznámení o chybových hláškách, které se při procházení našich stránek objevily (nezapomeň přesně specifikovat chybu nejlépe zkopírováním chybové hlášky, uvedením, na jaké konkrétní stránce se chyba objevila a při jaké příležitosti), upozornění na špatné a nefunkční odkazy, žádosti o změnu odkazů, žádosti o přidání odkazu (přečti si úvodní stránku sekce Odkazy a pošli nám veškeré potřebné informace), dále návrhy a náměty na vylepšení našich stránek a podobně.
Nepatří sem:
věci, které nemůže vyřešit administrátor, designér nebo programátor webových stránek. Pro žádost o zveřejnění upoutávky na zajímavé akce, které sami organizujete a které byste chtěli zařadit do naší sekce Cony a akce, zvol věc Akce a cony. V takovém případě vždy uveď název akce, datum a místo konání a kompletní text anotace, jak by měla na našich stránkách vypadat, včetně nějakého kontaktu nebo odkazu na podrobnější stránky.
Zde neuvedená věc (opravdu není výše?)
Patří sem:
opravdu jen to, co nelze najít ve výše uvedených okruzích, tedy například:
  • Nejasnosti v pravidlech her vydávaných Altarem, které nemají samostatnou věc - Arény, BattleTechu, Bitvy na polích Pelennoru a Talismanu
  • Otázky na autorská práva a licence (včetně tvorby počítačových, on-line a webových her podle produktů Altaru)
  • Nabídky podpůrných počítačových programů pro hry vydávané Altarem
  • Inzerce, prezentace, veletrhy
Nepatří sem:
otázky na nejasnosti v herních mechanismech her Altarem nevydávaných (na to se musíš ptát autora, nakladatele či dovozce oné hry - pracovníci Altaru o pravidlech těchto her nic nevědí), počítačové hry ani on-line a webové strategie, které nejsou založené na produktech Altaru (Altar nemá s počítačovými hrami nic polečného), a zejména nic, co spadá do věci Objednávání, nákup, ... a Tituly z nabídky Altaru (ediční plán). Rovněž sem neptří dotazy na nejasnosti v herních mechanismech DrD+ (mají vlastní speciální formulář).

POZOR! Pokud nevybereš žádnou "věc" (v potvrzovacím mailu bude uvedeno "[neznama vec]"), nedostaneš žádnou odpověď, neboť takový dotaz nebude žádné osobě doručen, i když se bude tvářit jako odeslaný. Zvolíš-li věc špatně, bude dotaz zaslán osobě, která se v dané problematice neorientuje, a odpovědi se rovněž nejspíš nedočkáš.

Design by ALTAR.