Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Mistrovství ČR v Proroctví

Nakladatelství ALTAR ve spolupráci s herními kluby pro vás připravilo další ročník Mistrovství ČR v Proroctví. Bude probíhat po celý rok formou kvalifikačních turnajů pořádaných na různých místech republiky. Ti nejúspěšnější z jednotlivých kvalifikačních turnajů pak změří své síly v turnaji finálovém.

Nový ročník Mistrovství ČR v Proroctví bude zahájen prvním kvalifikačním turnajem na Deskohraní 2009. S radostí v turnajích uvítáme jak minulé účastníky Mistrovství, tak i úplné nováčky, které Proroctví zaujalo teprve nedávno.

Kvalifikační turnaje budou pořádány cca jednou měsíčně v různých městech. V následujícím seznamu naleznete postupně upřesňované termíny a místa konání. Finálový turnaj proběhne v červenci 2010 na GameConu.

  19. 9. 2009  Praha (Mezinárodní festival her) - výsledky
  7. 11. 2009  Ostrava - výsledky
  27. 3. 2010  Plzeň - přihláška

Výsledky finálového turnaje z předchozího ročníku najdete na samostatné stránce.


Kvalifikační turnaj


Organizace turnaje

Každý účastník turnaje musí vyplnit přihlášku do turnaje, kde uvede své nacionále a e-mailovou kontaktní adresu.

Účastníci budou rozděleni do skupin po 3 hráčích (v případě, že celkový počet účastníků nebude dělitelný třemi, vznikne jedna nebo dvě skupiny o 4 hráčích). Každý hráč odehraje dvě partie, pokaždé ve skupině s jiným složením. Časový limit na jednu partii je 120 minut (pokud jsou hráči čtyři, pak 150 minut).

Pokud někteří z hráčů odmítnou nastoupit do druhé partie, organizátoři mohou upravit počet a složení skupin tak, aby v co nejvíce skupinách hráli 3 hráči. Přitom se snaží co nejlépe zachovat, aby pokud možno nikdo nehrál se stejnými soupeři jako v první partii a aby se u jedné partie potkalo co nejméně vítězů z první hry.

O postupu do finále rozhoduje počet dosažených bodů během dvou základních kol: vítěz získá 3 body, hráč na druhém místě 2 body, na třetím místě jeden bod. V případě shody počtu bodů rozhoduje počet poražených vyšších strážců v obou kolech hry, a pokud ani ten nerozhodne, pak počet poražených nižších strážců.

O pořadí v jednotlivých kolech rozhoduje primárně počet artefaktů (ať už se hra dohrála či nikoli), sekundárně počet poražených vyšších strážců, terciárně počet poražených nižších strážců. Neporažení strážci se započítají hráči, který získal čtyři artefakty (pokud by žádný hráč v časovém limitu 4 artefakty nezískal, neporažení strážci se nezapočítají nikomu). V případě rovnosti všech kritérií se body za obě (resp. všechna tři) místa rovnoměrně rozdělí, tedy např. za druhé až třetí místo je shodně 1,5 bodu.

Do finále postoupí 4 hráči, kteří po skončení obou základních kol získají nejvíce bodů. Hraje se na jedné hrací desce. V případě malého počtu účastníků turnaje může být počet finalistů snížen.

Ve finále se rozhodne o konečném pořadí v turnaji. Vítěz, druhý a třetí se zároveň kvalifikují do Hlavního turnaje o Mistra ČR v Proroctví. Byl-li vítěz nebo více hráčů ze stupńů vítězů již kvalifikováni, kvalifikuje se do Hlavního turnaje o Mistra ČR v Proroctví ten nebo ti hráči, kteří se po skončení základních kol umístili na 4.-6. místě. (Příklad: V turnaji se po základních kolech umístili na prvních 5 místech již kvalifikovaní hráči. Do hlavního turnaje se tak nově kvalifikuje pouze hráč, který se umístil po základních kolech na 6. místě, a již nikdo jiný.)

O pořadí ve finále se rozhoduje stejným způsobem, jako v základních kolech, přičemž Dračí srdce a Duhová perla se počítají jako vyšší strážci. V případě rovnosti se hráči o příslušná místa dělí.

Oznamování výsledků

Po skončení partie každý hráč vyplní Lístek hráče. Pokud hra skončí vypadnutím všech postav kromě jedné, automaticky si zbývající postava počítá, že má pět artefaktů. Neodevzdá-li hráč Lístek hráče do 15 minut po skončení partie, bude se uvažovat, že z turnaje odstoupil. Odstoupí-li někdo v průběhu turnaje, sdělí to neprodleně organizátorovi.

Ceny pro vítěze

Minimální počet hráčů pro uskutečnění turnaje je 9. Účastníci na prvních třech místech obdrží poukázky na odběr zboží z produkce nakladatelství Altar. Hodnota poukázek bude záviset na počtu účastníků turnaje, a to takto:
9-17 hráčů - 1. místo 600 Kč, 2. místo 400 Kč, 3. místo 200 Kč
18-26 hráčů - 1. místo 1000 Kč, 2. místo 600 Kč, 3. místo 300 Kč
27 a více hráčů - 1. místo 1500 Kč, 2. místo 1000 Kč, 3. místo 500 Kč

Ti nejúspěšnější (viz Organizace turnaje) z finále se kromě toho kvalifikují do Hlavního turnaje Mistrovství ČR, který proběhne v červenci 2010 na GameConu.

Pravidla hry

V základních kolech se hraje podle základních pravidel 3. vydání Proroctví s hlavním modulem, rozšířeným o Rasy a karty určené na základní plán z rozšíření Dračí říše a Vodní říše. Ve finále se hraje včetně obou těchto rozšíření.

Každá skupina odehraje partii Proroctví podle základních pravidel. Hráč, jehož postava zahyne, nenasazuje další postavu. Hra končí buď podle pravidel tím, že jeden hráč získá čtyři artefakty, nebo tím, že zbude ve hře jediná živá postava, nebo vypršením časového limitu 120 minut (resp. 150 minut pro 4 hráče). Finále se hraje bez časového limitu, s variantou zakončení Apokalypsa. O případném předčasném ukončení hry může rozhodnout organizátor.

Hráč má ve svém tahu právo odstoupit ze hry (pokud prohraje boj s nestvůrou, toto právo ztrácí a nabude jej zase až v dalším tahu). Pokud hráč odstoupí, naloží se s jeho postavou, jako by zahynula na poli, kde se právě nachází.

Je zakázáno se během hry domlouvat – každý hraje sám za sebe. V případě že organizátor zjistí že se hráči mezi sebou domlouvají, má právo je z turnaje vyloučit.

Design by ALTAR.