Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Odeslání dotazu - informace

Zde naleznete informace, které Vám i nám mohou usnadnit práci s posíláním, respektive odpovídáním na dotazy. Prosíme Vás, abyste se těmito informacemi řídili. Množství dotazů dotiž narostlo takovou měrou, že bohužel již nejsme schopni na všechny odpovídat, i když bychom rádi. S odkazem na tuto stránku tedy budeme vracet dotazy nejasné, nekonkrétní a nesrozumitelné a především ty, na něž lze odpověď snadno najít na webových stránkách Altaru nebo přímo v pravidlech hry.

Děkujeme za pochopení.

  1. Vždy správně zvolte předmět svého dotazu; v opačném případě bude dotaz zaslán osobě, která se v dané problematice neorientuje, a odpovědi se nejspíš nedočkáte.
  2. Chcete-li se zeptat na několik věcí, které spadají do jednoho okruhu (například několik dotazů na Dračí doupě), posílejte je najednou. Týkají-li se naopak Vaše dotazy různých témat (například jeden dotaz na pravidla DrD a jeden na Proroctví), pošlete je naopak odděleně, vždy se správně zvoleným předmětem.
  3. Týká-li se Váš dotaz Dračího doupěte, Battletechu nebo jiné hry, zkontrolujte si nejprve v rubrice dotazů, zda se tam odpověď na Váš dotaz již nevyskytuje. Pro urychlejí můžete použít služby našeho vyhledávacího programu. Rovněž se ujistěte, že ani po opakovaném přečtení příslušné pasáže v pravidlech hry jste požadovanou informaci nenašli a že textu skutečně i nadále nerozumíte.
  4. Týká-li se Váš dotaz Dračího doupěte, prosíme zvolte správnou věc podle verze a uveďte díl a případně edici pravidel (u starších verzí též číslo verze), z nichž vycházíte. Neučiníte-li tak, budeme předpokládat, že vlastníte všechny čtyři díly, nejnovější edici. Pokud se odkazujete na nějaký text, čiňte tak konkrétně (číslo stránky, název kapitoly). Nerozumíte-li nějaké pasáži, uveďte podrobně postup či frázi, která je vám nejasná. Na dotazy typu Nechápu nepřímou střelbu, prosím objasněte mi ji opravdu neumíme odpovědět, protože pravidla dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí píšeme co nejjasněji a nejsrozumitelněji a lépe je formulovat neumíme.
  5. Své dotazy ve vlastním zájmu formulujte jasně a konkrétně. Používejte termínů z pravidel, nikoli svých vlastních novotvarů. Snažte se vyvarovat se pravopisných chyb a překlepů, i když chápeme, že pro některé je to těžké. Přesto, nebo právě proto, je nutné členit text do srozumitelných větných celků, psát tečku za větou a velké písmeno na začátku věty. Omlouváme se těm, pro které je četba tohoto odstavce zbytečnou ztrátou času a pokyny zde uvedené považují za samozřejmost.
  6. Odpověď na dotaz dostanete s největší pravděpodobností e-mailem. Proto ve vlastním zájmu vyplňujte svůj zpáteční e-mail pozorně, jinak se nám odpověď vrátí jako nedoručitelná a přes veškerou naši snahu byste se jí nemuseli dočkat. Pokud by mohla odpověď na váš dotaz (například týkající se Pravidel DrD) zajímat i ostatní, uveřejníme navíc jeho znění i odpověď v některé z našich rubrik týkajících se dotazů.
  7. Na objednávky z našeho e-shopu nepoužívejte tento formulář, ale objednávky vyplňujte přímo v e-shopu.
  8. Vzhledem k množství dotazů, na které odpovídáme, Vás prosíme o trpělivost. Neurgujte tedy odpovědi dříve než za měsíc po jejich odeslání. Rozhodnete-li se už odpovědi urgovat, uveďte přitom hlavně datum, kdy jste dotaz odeslali. Také Vás prosíme o to, abyste neposílali další dotazy, dokud nedostanete odpověď na dotazy předcházející.
  9. Rozsáhlejší příspěvky (ukázky své práce, nové nestvůry a podobně) neposílejte pomocí formuláře v prohlížeči, ale přímo e-mailem. Adresy lidí, které můžete takto kontaktovat, naleznete zde. Bez předchozí domluvy s příjemcem však prosíme neposílejte přílohy větší než 50 kB.
  10. Snažně vás prosíme, neptejte se nás na datum či cenu publikací, které připravujeme; sami tyto informace nevíme, takže jediná odpověď, kterou dostanete, je nevíme či odesílatel neumí číst (neboť kdyby uměl, přečetl by si tento odstavec). Rovněž se prosíme neptejte, zda nějaká publikace je k dispozici, co stojí a jakým způsobem si ji objednat. Veškeré tyto informace najdete rychleji v e-shopu. Pokud je v něm nějaká publikace oznašena jako vyprodaná a nejde objednat, skutečně nemá cenu si o ni psát – nikde v Altaru ji pod pultem neschováváme, nevíme, kde by se dala sehnat, a pokud plánujeme reedici, najdete o tom informace v seznamu připravovaných publikací.

Snažně Vás prosíme, abyste v dotazech pravdivě uváděli přinejmenším své občanské jméno, příjmení (nikoliv přezdívku) a e-mail. V opačném případě se nemusíte dočkat odpovědi.

Design by ALTAR.